Teckna Kattförsäkring – En guide

katt 1År 2015 var ca 40% av alla katter försäkrade i Sverige. Det vanligaste försäkringsskyddet består av veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. Men det finns även ett flertal försäkringstillägg som kan bygga ut försäkringen till att skapa en ytterligare trygghet.

Första steget, för den som vill teckna kattförsäkring, bör vara att se över behovet. Ska enbart veterinärvårdsförsäkring tecknas eller ska en bredare försäkringslösning väljas. Därefter kan man ställa de olika försäkringsbolagen mot varandra gällande detaljer i avtalen.

1.     Veterinärvårdsförsäkring

En kattförsäkring består i grunden av en veterinärvårdsförsäkring. Det är också denna försäkringsdel som de flesta förknippar med en kattförsäkring. Det innebär att man kan få ersättning för veterinärvård i det fall som katten blir sjuk, skadar sig eller av annan anledning behöver veterinärvård. En veterinärvårdsförsäkring kan vanligen inte tecknas förrän kattungen är 6 veckor. Vill man ha försäkring som täcker yngre ålder behöver man komplettera med en avelsförsäkring.

Jämföra Veterinärvårdsförsäkring:

katt med öronproblem

  • Maxersättning

Det finns alltid en maxersättning per år hos försäkringarna. Hos vissa försäkring går det däremot att höja denna summa även det då kostar något extra.

  • Sänkning av maxersättning

Hos vissa försäkringsbolag sänks maxersättningen när katten börjar bli gammal. Ett exempel är IF som sänker ersättningen med 5000kr per år från och med att katten är sju år.

2 – Se över behov av tilläggsförsäkringar

Utöver veterinärvårdsförsäkring finns flera tillägg att välja för att förbättra försäkringen ytterligare. Några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna är:

Livförsäkring:

Ibland ingår veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring i grundutbudet hos en kattförsäkring. Men det är inte alltid så. Ibland behöver livförsäkring tecknas som ett tillägg. En livförsäkring ger ersättning i det fall som katten avlider.

Jämföra livförsäkring:

  • Ålder

Hur gammal får katten vara för att livförsäkringen ska kunna ge ersättning? Det varierar vanligast mellan 10-13 år. Det varierar även hur gammal katten kan vara för att livförsäkringen ska kunna tecknas.

  • Ersättningsnivån

Hos vissa sänks aldrig ersättningsnivån oavsett ålder på katten. Hos andra företag minskas ersättningsnivån en viss procentsats varje år upp till en bestämd ålder på katten.

Reseförsäkring:

katt med halstrattAtt åka iväg på utlandssemestern en dag efter att katten blivit alvarligt sjuk är det inte många som vill göra.

Men i den reseförsäkring som ingår vid resebokningen finns inte något skydd för denna situation. Med reseförsäkring för katt kan man däremot få ersättning för utebliven resa i det fall som man behöver vara hemma med den sjuka katten. Ersättning kan även ges om katten är med på resan och enligt veterinär måste stanna kvar på orten (får ej flyttas) och att det därmed uppstår ytterligare kostnader.

Jämföra reseförsäkring:

Hur stor del av resekostnaden kan du få tillbaka om resan behöver bokas av?

Hur mycket kan du få tillbaka om en resa behöver avslutas i förväg för att kunna åka hem till en sjuk katt?

Vilka sjukdomar ingår i reseförsäkringen som inte ingår i ordinarie veterinärvårdsförsäkring?

I vilka tillfällen kan försäkringen ge ersättning?

Avelsförsäkring:

Det är främst de som arbetar med kattuppfödning som väljer tillägget avelsförsäkring. Detta innebär att man kan få ersättning om katten behöver utredas gällande fertilitetsproblem eller om katten inte längre kan användas för avel. Den kan även ge ersättning för exempelvis kejsarsnitt samt om någon av de nyfödda kattungarna dör.

Jämföra avelsförsäkring:

Det man främst bör fokusera på gällande avelsförsäkring är att den täcker det behov man har. Behoven kan variera kraftigt beroende på om man driver avel som en företagsverksamhet eller om man enbart genomför avel någon enstaka gång.

Användbarhetsförsäkring:

En användbarhetsförsäkring ger ersättning om katten förlorar förmågan att användas enligt ett visst syfte. I detta fall är det främst utställningskatter som brukar försäkras med detta tillägg. Om de inte kan ”användas” till sin speciella uppgift kan ersättning fås som kan täcka kostnaden för en ny katt.

Jämföra användbarhetsförsäkring:

Det är främst på två punkter som försäkringsbolagen skiljer sig åt. För det första är det vad som ska krävas för att försäkringen ska ge ersättning. Det gäller då både ålder, orsak och uppgift som inte katten kan utföra. För det andra är det hur ersättningsnivån räknas ut.

Detta är däremot ett tillägg som är relativt ovanligt då det främst är just utställningskatter som har detta tillägg.

3 – Jämför på detaljnivå

Katt med lindat benOrsaken till att man i ett första steg ska avgöra om man enbart vill ha veterinärvårdsförsäkring eller ha ett större försäkringsskydd genom exempelvis avelsförsäkring, reseförsäkring och livförsäkring är att utbudet hos försäkringsbolagen varierar gällande detta.

En del försäkringsbolag har exempelvis inte reseförsäkring och därmed kan dessa bolag helt uteslutas i val av försäkring om man anser att reseförsäkring skulle vara ett tillägg som passar.

När man sett över behovet av försäkringslösning finns det alltid flera försäkringsbolag som har utbud av kattförsäkringar att välja mellan. I detta skede kan man gå ner på detaljnivå och se på de olikheter som finns mellan försäkringarna.

Nedan presenteras några av de vanligaste skillnaderna som skiljer bolagen åt. Beroende på vad man prioriterar mest kan försäkring väljas utifrån dess fördelar.

Självrisk: Överlag ger en ökad självrisk en lägre försäkringspremie. Det kan vara en fördel att ha en lite dyrare försäkring i början av kattens levnadsår eftersom risken att man behöver uppsöka veterinär under dessa år är betydligt större än senare i kattens liv. Genom att sedan öka självrisken får man ner premien.

Det andra som skiljer försäkringsbolagen åt är hur självrisken är uppbyggd. Det kan vara en fast summa men det är vanligare att det är en fast summa och utöver det en procentandel. Både fast och rörlig självrisk varierar i storlek hos bolagen.

Undantag: Alla försäkringsbolag har undantag då inte ersättning kan fås. Detta gäller då exempelvis för speciella sjukdomar. I vissa fall enbart sjukdomar hos en viss kattras medan det i vissa fall gäller oavsett ras. Fråga försäkringsbolagen vad som gäller för just den kattras du har. Det kan även vara en fördel att kontakta Sverak för att få information om vilka sjukdomar som är vanliga hos just denna ras.

Karenstid: Med karenstid menas hur länge man måste haft försäkringen innan det går att få ersättning från den. Enligt en jämförelse som genomförts av Konsumenternas är det överlägset vanligast med 20 dagars karenstid. Det är enbart kattförsäkringen från Svedea som inte har någon karenstid alls. För vissa kan detta vara extremt viktigt – för andra ganska irrelevant.

Fakta: All fakta är tagen från Konsumenternas.se. En oberoende part som hjälper konsumeter att jämföra försäkringar, lån, pensioner m.m. De siffror som presenteras är tagna från deras jämförelse. Det kan ha skett förändringar sedan dess vilket en viss reservation sätts för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

26 + = 34