Den som vill ta jägarexamen behöver klara av fyra olika prov. Ett är teoretiskt och de andra tre är praktiska. Det första steget är alltid att klara av teoriprovet. Den som en gång gjort detta kan känna sig lugn då ett godkänt resultat räcker livet ut.

Likt att ta körkort finns det ett flertal vägar att välja för att kunna ta jägarexamen.

Intensivkurs – Detta innebär vanligtvis att man åker till en kursgård eller en herrgård i tre-fyra dagar och har lektioner varvat med praktisk undervisning för att sedan avsluta med samtliga prov i slutet av den sista dagen. Att gå intensivkurs i jägarexamen är mycket populärt och har sin stora fördel i att man lär sig det mesta man behöver på en väldigt kort tid.

Det man däremot bör vara medveten om är att teori behöver vara inläst innan kursen. Att tro att man ska hinna både lära sig all teoretisk kunskap och all praktisk kunskap på tre dagar är inte realistiskt. Det förekommer visserligen både teori och praktik men att ha teoretiska förkunskaper är verkligen en fördel.

E-jakt. För den som enbart vill lägga fokus på teorikunskaperna är jägarförbundets onlinetjänst E-jakt en rekommendation. Detta är en frågebank med mängder av frågor som man kan träna på i jakten på den efterlängtade examen. Den stora fördelen är att det är både bilder, text och film som tydligt och pedagogiskt lär ut kunskapen. Sedan kan man testa sina kunskaper i en mycket stor frågebank.

Däremot ingår ingen praktisk kunskap när man lära sig via denna väg.

Kvällskurser: För den som vill gå kvällkurser i jägarexamen finns det fler aktörer att välja mellan. En av de allra största är Studiefrämjandet som har en kurs som heter Jägarskolan. Kursen är framtagen tillsammans med Jägarförbundet och pågår vid ca 15 kurstillfällen. Utöver Studiefrämjandet erbjuder bland annat Medborgarskolan kvällskurser.

Självstudier: Den billigaste vägen men en väg som få väljer. Här krävs det att man har god disciplin att träna på all teori men även möjligheten att träna upp den praktiska kunskapen inför proven helt på egen hand.

Läs mer på Jägarexamen24.se