Söt vit valp

Svenska Kennelklubben (SKK) rekommenderar att man köper rashundar via registrerade kennlar istället för blandraser eller ”smuggelhundar”. Vad är då fördelarna med detta val?

För det första handlar det om trygghet för köparen. SKK sammanfattar det med att man ”vet vad man får”. Självklart kan olika individer ha olika lynne, sjukdomar m.m. men i grunden har en ras vissa fördelar och nackdelar. Det kan delvis liknas med att köpa en bil av ett bättre märke. Risken finns alltid att den krånglar men risken minskar rejält om man köper ett känt etablerat märke än ett nytt och billigt.

När man väljer ras kan man därmed även välja ras utifrån vad som passar gällande behov, egenskaper och intresse. Det är ju stor skillnad på om hundägaren förväntar sig dagliga långa promenader i skogen, om ett jaktintresse finns eller om hunden ska vara en familjehund. Även om dessa egenskaper ibland går att kombinera.

Söt vit valp

För det andra skapar köp av rashund från seriösa uppfödare en trygghet gällande registrering och veterinärbesiktning. De flesta uppfödare är med i SSK och följer deras regler gällande att valparna inte får säljas före 8 veckors ålder, att de ska ha registreringsbevis och vara veterinärbesiktade. Om köpet sker hos en uppfödare kan man även se hur hundarna har det på plats. Acceptera aldrig att uppfödaren levererar hunden hem till köparen.

För det tredje skapas möjlighet till gemenskap med andra hundägare med samma ras. SKK består av ca 300 000 medlemmar som är fördelade över ca 1000 olika hundklubbar över hela landet.

För det fjärde handlar det om kunskap. Det är inte ovanligt att en nybliven hundägare har frågor kring sin hund och då är det skönt att kunna vända sig till en etablerad uppfödare som har gott om erfarenhet och kunskap. Många har speciell kunskap just om den ras som föds upp vilket gör dem till en trygg kunskapsbank som man gratis kan vända sig till.

För det femte handlar det om att främja arbetet som SSK gör. Drygt 60 % av alla hundar är registrerade hos SSK vilket självklart ger dem ett starkt mandat i diskussioner, debatter och påverkan. De som vill behålla en hög kvalité på aveln i Sverige, anser att SSK gör ett gott jobb och att raserna bör hållas rena bör alltså utan tvekan köpa rashund via etablerade uppfödare.