Ska jag bokföra katten

Oavsett om man startar ett handelsbolag, aktiebolag eller enskild firma så finns inte något lagligt krav på att en redovisningsbyrå alltid måste anlitas. Däremot finns alltid krav på att man ska följa de lagar och regler som gäller för bokföring gällande de olika bokföringsformerna.

De som startar Enskild Firma kan i början bokföra i en Kassabok med enkla kolumner för kostnader och intäkter (dvs inte den enklaste modellen av kassabok utan en med 15-20 kolumner, finns att köpa hos de flesta större bokhandlarna). Det fungerar bra så länge som det inte är speciellt många verifikationer per månad men det finns en rad begränsningar med denna bokföringsform gällande avskrivningar och andra bokföringsmässiga detaljer.

Nästa steg är att köpa eller abonnera på ett bokföringsprogram. Många gånger följer det även med support vilket gör att man kan ringa support och få stöd i hur bokföringen ska ske. Med ett bokföringsprogram kan många mindre företag klara sig själv och spar då pengar mot att anlita en redovisningsbyrå – eller?

Ska jag bokföra katten
Ska jag själv bokföra katten eller ska jag betala någon annan för att göra det?

Väg kostnader – mot kostnader

Många småföretagare lägger ner timmar varje vecka på bokföring. De tröstar sig med att de spar pengar som annars hade gått till redovisningsbyrån. Det är visserligen sant –  men samtidigt tar de tid från verksamhets huvuduppgift. Hur mycket tid som tas varierar men det man måste räkna på är hur mycket detta är värt.

Ex. Du som företagare lägger 3 timmar på bokföring varje vecka. Det ger 12 bokföringstimmar i månaden. Du jobbar med hundvård (klippa, trimma, bada) och kan per timme ta cirka 400kr ex. moms i debitering. Under dessa 12 timmar skulle alltså 4.800kr kunna fakturerats kunder om arbete hade utförts.

En redovisningsfirma i samma stad tar 600kr per timme. Men samtidigt går arbetet betydligt snabbare än när du själv gör jobbet, precis som att det går betydligt snabbare för dig att klippa en hund. I detta fall går det dubbelt så snabbt, så även om de tar mer per timme så blir totalkostnaden mindre, kostnaden för redovisningsfirman hade alltså blivit 3.600kr.

Om företagaren anlitar redovisningsfirman och jobbar på de timmar som nu blir lösta kommer det alltså vara ekonomiskt fördelaktigt. Lägg där till den kunskap som redovisningsfirman har och att man kan be om hjälp och råd gällande bokföringstekniska frågor.

Som nystartat företag kan det kännas dyrt att anlita denna hjälp. Men samtidigt kan man pressa ner antalet verifikationer rejält och få en relativt liten kostnad på månad för detta.

Se på vad du får och vad det kostar dig – och ställ det mot vad du betalar om du gör det själv.