Currently browsing author

admin, Page 3

Brittiskt korthår

Fokus på kattraser

Den som är inne på att köpa katt bör inte i första hand tänka på vilken ras man vill ha gällande utseende …

Afghanhund

Varifrån rasen Afghanhund kommer och vad dess ursprung är finns det flera olika teorier kring. De flesta pekar på en extremt lång …